Ingyenes szállítás 20.000 forint felett 1-3 munkanapon belül!

Kérdése van? Írjon nekünk! hellokreaflora.hu

Hűségpontok

PONTGYŰJTŐ HŰSÉGPROGRAM

A KreaFlora webáruház Pontgyűjtő Hűségprogram szabályzata:

 

1. A Pontgyűjtő Hűségprogram

A Pontgyűjtő Hűségprogramunk, egy olyan plusz szolgáltatás az online vásárlók felé, amely során az internetes oldalon leadott vásárlások után törzsvásárlói pontok kerülnek jóváírásra. Az előzőleg megvásárolt termékek után jóváírt hűségpontok későbbi vásárlás alkalmával felhasználhatók, levonhatók, a kosár végösszegéből. A www.harisnyaviragkellek.hu oldalon történt online vásárlások után járnak pontok, amelyek az oldal termékei megvásárlásánál kerülhetnek levonásra. Az aktuális termékekről a weboldalon lehet tájékozódni.

2. A részvétel feltételei

1. A vásárló a www.harisnyaviragkellek.hu oldalon leadott rendelésével jogosult a pontgyűjtésre.

2. A pontok kizárólag a regisztrált személy által felhasználhatók, más személyre át nem ruházhatók.

3. A harisnyaviragkellek.hu jogosult a pontok jóváírását elutasítani amennyiben a vevőnek lejárt tartozása van, valamint ha a pontokat a vásárló jogosulatlanul, vagy visszaéléssel szerezte.

4. A pontok jóváírása a harisnyaviragkellek.hu által történik, ha a vevő nem ért egyet az elszámolással, bizonylatokkal alátámasztva kell a helytelenségét bizonyítani, ehhez szükséges megőrzésük.

5. Amennyiben a vásárlás bármelyik fél által meghiúsul akár utólagos hatállyal, a pontok nem kerülnek jóváírásra. Ebbe belefoglaltatik az az eshetőség, amennyiben egy termék nincsen készleten, kifutott és már nem kapható, azonban a www.ledfutar.com felületén még megtalálható.

6. A pontok érvényessége a megszerzéstől számított 90 nap, ezután törlésre kerülnek

7. A pontgyűjtésben csak listaáron vásárlók vehetnek részt, viszonteladók, kivitelezők nem.

8 A Pontgyűjtő Hűségprogramban az aktuálisan feltüntetett pontszám vesz részt, amelyek minden termék mellett megtalálható. A pontok jóváírása a "Teljesítve" rendelési állapot beállitása után teljesül, vagyis azután, hogy a rendelést átvették és kifizették.

9. A pontok beváltása csak és kizárólag a www.harisnyaviragkellek.hu felületén online történhet, és csak áruk vásárlása esetén, pénzbeli kifizetés nem teljesíthető, pénzre nem váltható.

10. A pontok tulajdonosa az elévült, be nem váltott, érvénytelenített vagy zárolt pontok után kártérítésre vagy bármely ellenszolgáltatás követelésére nem jogosult.

11. A pontok kibocsátásának és beváltásának feltételei, valamint a jelen szabályzat rendelkezései a harisnyaviragkellek.hu által bármikor egyoldalúan megváltoztathatók, ezen változások minden esetben a közzétételét követően lépnek hatályba. A változtatásokból eredő esetleges károkért a harisnyaviragkellek.hu felelősséggel nem tartozik.

3. A részvétel létrejötte és megszüntetése

1. A szerződéses jogviszony a harisnyaviragkellek.hu tualjdonosa, Orosz Gyula ev. és a vásárló között a leadott online rendeléssel jön létre.

2. A harisnyaviragkellek.hu jogosult a jelen jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a vásárló pontjait érvényteleníteni, ha a vevő:
- neki felróható okból hamis adatokat közöl a Ledfutár.com-mal,
- a pontokkal való visszaélést, illetve a jelen jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jogsértést valósított meg.

3. A szerződés fentiek alapján történő azonnali hatályú felmondásának esetén a harisnyaviragkellek.hu nem köteles beváltani a vásárlónak a meglévő pontjait, továbbá követelheti kárának megtérítését.

4. Jelen szerződés határozatlan idejű, a szerződés megszűnésekor a be nem váltott pontok elvesznek.

5. A harisnyaviragkellek.hu jogosult a Pontgyűjtő Hűségprogramot egyoldalúan előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, vagy ideiglenesen szüneteltetni. Az értesítés a www.harisnyaviragkellek.hu weboldalon történő közzététellel történik. Az értesítés megjelenését követő 3. naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és – a szünetelés esetét kivéve –ha a Pontgyűjtő Hűségprogram befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Pontgyűjtő Hűségprogram megszűnése napjáig be nem váltott pontok a megszűnés napjával érvénytelenné válnak.

4. Adatkezelés

1. A vásárlóra vonatkozó adatkezelési szabályzatot a www.harisnyaviragkellek.hu oldalon megtalálható Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

2. A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. A jelen jogviszony során keletkező (elsődlegesen a pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos) esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a vevőt terhelik. Abban az esetben is a vevőt terhelik a közterhek, ha azokat elsődlegesen a harisnyaviragkellek.hu-nak kellene megfizetnie, azonban lehetőséget biztosít a jogszabály a köztehernek a vevő felé történő áthárítására.

4. Harisnyaviragkellek.hu a vevőt honlapján, a www.harisnyaviragkellek.hu-on elhelyezett hirdetményekkel tájékoztatja a Pontgyűjtő Hűségprogrammal kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a módosításról, szünetelésről, megszüntetésről.

5. A Pontgyűjtő Hűségprogramra, valamint jelen Általános Részvételi Feltételekre és Szabályzatra a magyar jog mindenkori szabályai vonatkoznak.

6. A Pontgyűjtő Hűségprogram kezdete: 2021. február 26.